Legal

Aquí podràs llegir l'avís legal, podràs consultar la política de privacitat i la política de cookies.

política de privacitat

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir major informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

Fenix Qualitat Exclusiva Express S.L amb CIF B65505414, d’ara endavant Fènix Transport, és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recaptats a través del lloc web.

Fènix Transport informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats contractualment, així com poder informar-lo sobre els nous productes i serveis.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis de la web www.fenixtransport.es, es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Fènix Transport procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

DADES RECAPTADES PER A la PRESTACIÓ D’UN SERVEI

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d’un servei seran els mínims exigibles per a poder elaborar el contracte, així com per a poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

DADES RECAPTADES PER A la SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ A través DEL FORMULARI WEB

Les dades personals recaptades a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

EXERCICI DELS DRETS

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada o al correu electrònic info@fenixtransport.cat.

Per a l’exercici dels drets haurà d’identificar-se mitjançant la presentació del seu DNI.

DESTINATARIS

Fènix Transport informa els usuaris que les seves dades personals no seran comunicats a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, els destinataris de les seves dades poden ser empreses del grup, empreses de solvència patrimonial (en el cas d’impagaments, comunicats mitjançant els procediments i garanties establerts per la normativa vigent) així com determinats encarregats del tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis.

Fènix Transport manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascun a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades

VARIACIÓ DE LES DADES

Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificats i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a info@fenixtransport.cat. Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agdp.es.

política de cookies

Una cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si desitja consultar més informació sobre què són les cookies, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., li preguem que es dirigeixi a aquest enllaç.


COOKIES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies  que fa aquesta web amb la finalitat d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

  • Cookies de sessió, per a garantir que els usuaris que escriguin comentaris en el blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el spam.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

  • Google Analytics: Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google.
  • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè vostè pugui punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

DESACTIVACIÓ O ELIMINACIÓ DE COOKIES

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de manera diferent en funció del navegador que estigui usant. Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

 

NOTES ADDICIONALS

  • Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.. 
  • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.
  • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.
  • En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors situats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractats amb un nivell de protecció concorde a la normativa europea. Pot consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google dóna a les cookies li adjuntem aquest altre enllaç.
  • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies  no dubti a comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.