La nostra flota avui, demà pot ser que sigui major

Aquesta és la nostra actual gamma de vehicles més sol·licitats.

si el vehicle que necessites no estigui no significa que no puguem aconseguir-lo

Furgoneta, furgó carrossat o camió? Tu tries

A més disposes de vehicles amb plataforma elevadora de càrrega i equip de fred, tant positiu com negatiu.