El preu mitjà del peatge de les autopistes que conformen la xarxa estatal ha pujat un 0,84% des del passat 1 de gener de 2020. La pujada s’ha aplicat en totes les autopistes dependents de l’Administració General de l’Estat, excepte en les nou que van ser ‘rescatades’ per l’Estat en fer fallida durant la crisi i que actualment gestiona el Ministeri de Foment. Aquestes nou autopistes, que sumen uns 700 quilòmetres, són les quatre radials de Madrid, la M-12 que uneix la capital i l’aeroport, l’AP-41 Madrid-Toledo, l’AP-36 Ocaña-La Roda i els trams de l’AP-7 entre Cartagena i Vera, i la Circumval·lació d’Alacant.

La pujada tampoc s’ha aplicat a altres dues autopistes, les que amb la finalitat d’any van acabar el seu contracte de concessió, tornen a l’Estat i suprimeixen el cobrament de peatge. Es tracta del tram de l’AP-7 entre Tarragona, València i Alacant, i de l’AP-4 entre Sevilla i Cadis, actualment gestionades en concessió per Abertis. Ambdues segueixen a l’AP-1 Burgos-Armiñón, que al desembre de 2018 es va convertir en la primera via de pagament a culminar el seu contracte de concessió, desmantellar les barreres de peatge i revertir a l’Estat.

La pujada mitjana dels peatges per a 2020 s’aplica no obstant això al gruix de la xarxa estatal, això és, en un total de 1.270 quilòmetres de vies de pagament.

En Fènix Transport et convidem a consultar el preu de totes les autopistes dependents de la A.G.E. actualitzat en el següent enllaç.

https://www.fomento.gob.es/carreteras/peajes-dependientes-de-la-age