Converteix-te en conductor professional

You are currently viewing Converteix-te en conductor professional

Clients i conductors són la pedra angular de Fènix Transport. Per això treballem, dia a dia, millorant la seva col·laboració i relacions sent el seu punt de trobada més òptima i eficaç.

Amb aquesta entrada, volem buidar alguns dubtes per a donar a conèixer la figura del conductor professional, el qual el seu treball és essencial en la la nostra societat actual. Comencem doncs!

Què significa ser un conductor professional?

Segons el Reial decret 339/1990 de 2 de març, es defineix aquesta figura com una persona que realitza una activitat laboral principal conduint vehicles i dedicant-se al transport de persones o mercaderies. Aquesta llei recull totes les seves funcions.

El registre col·loquial de la nostra llengua confon el terme xofer i conductor. Tècnicament la seva distinció és que el xofer és la persona la professió de la qual és de ser conductor, rebent a canvi un salari. No obstant això, conductor és tot aquell que guia un vehicle. Així doncs, un xofer és sempre conductor, però un conductor no té per què ser un professional. Per això seria correcte dirigir-se al professional com a xofer o com a conductor professional, però mai únicament com a conductor.

Quines responsabilitats té un conductor professional?

A necessari que el xofer conegui la normativa de circulació en carretera, igual que la de transport de càrrega o mercaderia. Això li permetrà, per exemple, comprovar les mesures de la càrrega que transportarà i evitar situacions de risc en la carretera, com podria ser un excés de velocitat.

Conductor profesional

Quins tipus de carnet necessita un conductor professional?

Per a exercir aquesta professió, es necessita un document que autoritzi les seves competències. Per a obtenir-ho, es requereix la superació de determinades proves pràctiques i teòriques.

El permís de conduir tipus B, habilita la conducció de furgonetes i camions, sempre que pesin menys de 3.500 quilograms de MMA.

El permís de conduir tipus C, permet la conducció de furgonetes i camions fins a 7.500 quilograms de MMA.

El carnet tipus D, permet conduir autobusos amb més de vuit passatgers.

El carnet tipus E, permet la conducció de tràilers i fins i tot remolcs.

Què és el certificat d’aptitud professional (CAP) de conductors?

Es tracta d’un certificat d’aptitud professional que acredita que els conductors han realitzat una sèrie de cursos i proves per a obtenir la qualificació inicial com a conductors professionals.

Aquest document no té caducitat i la seva vigència depèn del fet que el seu propietari realitzi un curs de formació contínua per a la seva renovació.

És important tenir el CAP perquè el seu ús és obligatori per a poder treballar com a professional amb camions i autobusos. No tenir-ho és motiu de sanció.

Esperem haver llançat una mica de llum a tots els emprenedors i emprenedores que vulguin iniciar-se en aquesta apassionant ocupació. I recorda que si ets transportista o tens vehicle industrial, pots convertir-te en un Conductor Fènix. En la nostra web publiquem diverses ofertes de treball, per a cobrir aquesta apassionant ocupació, al llarg de tot l’any.