+34 931 199 253    info@fenixtransport.cat

Actualització segons el combustible

Les fluctuacions en el preu del combustible tenen un impacte directe en els costos del sector del transport. Per això, és necessari aplicar un "Recàrrec segons el combustible" variable, que pugi, baixi o s'elimini en funció de les variacions en el preu del combustible.

Conforme a les disposicions legals vigents, als preus dels serveis se'ls aplicarà aquest "Recàrrec segons el combustible" d'acord amb les últimes dades publicades per:

  1.  El Ministeri d'Indústria Energia i Turisme:
       http://www.minetur.gob.es/energia/petroleo/Precios/Informes/InformesMensuales/Paginas/IndexInformesMensuales.aspx
    
  2.  El Butlletí del Petroli de la Direcció General per l'Energia i el Transport de la Comisió Europea:
       http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm

La taula d'aplicació segons el preu mitjà de referència euro/litre del combustible Dièsel que es farà servir és la següent:

PREU DEL COMBUSTIBLE DIÈSEL (EUR/1.000 LITRES)
Com a mínim Però inferior a  Recàrrec addicional
0 720 0,00%
720 760 0,00%
760 800 0,00%
800 840 0,00%
840 880 0,00%
880 920 0,00%
920 960 0,00%
960 1000 0,00%
1000 1040 1,00%
1040 1080 1,80%
1080 1120 1,80%
1120 1160 2,60%
1160 1200 3,25%
1200 1240 3,40%
1240 1280 4,00%
1280 1320 4,50%
1320 1360 5,00%
1360 1400 5,50%
1400 1440 5,50%
1440 1480 6,00%
1480 1520 6,60%
1520 1560 7,20%
1560 1600 7,80%
1600 1640 8,40%
1640 1680 8,40%
1680 1720 9,80%
1720 1760 10,60%
1760 1800 11,40%
1800 1840 11,40%
1840 1880 12,20%
1880 1950 13,00%
1950 2010 13,80%
2010 2070 14,60%
2070 2130 15,40%
2130 2190 16,20%
2190 2250 17,00%


A causa de les dates de publicació dels preus, hi haurà un desfasament temporal en l'aplicació del percentatge del "Recàrrec segons el combustible". 

Perquè els nostres clients puguin coneixer aquest percentatge amb anterioritat a la realització dels serveis, el procediment serà el que s'indica en el exemple següent:

Per al percentatge aplicable en el mes de MARÇ:
• Estarà disponible en la nostra web i/o telèfons per consultar-lo la 3a setmana de FEBRER
• Estarà basat en les últimes dades hagin publicat el Ministeri i/o la Comissió Europea, disponible la 2a setmana de FEBRER

Es factura com a concepte únic i sense estar previst en els ports, ja que s'utilitzen aquests com a base per la seva aplicació.

Els percentatges i les bandes del recàrrec addicional segons el combustible estàn subjectes a canvis sense previ avís.


Els vehicles que necessitis

Tindràs el tipus de vehicle que necessitis, des de moto fins a camions, també amb equip de fred.

© Copyright Fenix Transport +34 931 199 253 C/Monistrol 1 08150, Parets del Vallès Barcelona